www.pdmu.go.th  
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร
สำนักปลัดเทศบาล

ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558ไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news81_file_3300.pdf
เอกสาร : news81_file_3905.pdf
เอกสาร : news81_file_9401.pdf
เอกสาร : news81_file_3306.pdf
เอกสาร : news81_file_3979.pdf
ผู้เข้าชม 920 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email