www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเรียบคลองร้องหนองบัว ช่วงที่นา นายอุดม ดวงอุปะ หมู่ 6 บ้านร่มเย็นไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news420_file_2710.pdf
เอกสาร : news420_file_558.pdf
เอกสาร : news420_file_2837.pdf
เอกสาร : news420_file_9383.pdf
เอกสาร : news420_file_5436.pdf
เอกสาร : news420_file_4302.pdf
เอกสาร : news420_file_337.pdf
เอกสาร : news420_file_7512.pdf
เอกสาร : news420_file_2743.xls
เอกสาร : news420_file_562.pdf
เอกสาร : news420_file_8682.pdf
เอกสาร : news420_file_8311.pdf
เอกสาร : news420_file_7011.pdf
ผู้เข้าชม 301 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email