www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเชื่อมถนนหลังโรงเรียนชาติตระการวิทยา -สามแยกไปวัดบ้านนา หมู่ 3 บ้านธนูทองไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news419_file_2130.pdf
เอกสาร : news419_file_8570.pdf
เอกสาร : news419_file_3295.pdf
เอกสาร : news419_file_5713.pdf
เอกสาร : news419_file_6292.pdf
เอกสาร : news419_file_1570.pdf
เอกสาร : news419_file_8335.pdf
เอกสาร : news419_file_7009.xls
เอกสาร : news419_file_2571.pdf
เอกสาร : news419_file_3489.pdf
ผู้เข้าชม 610 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email