www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)ไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news309_file_4500.pdf
เอกสาร : news309_file_7264.pdf
เอกสาร : news309_file_2931.pdf
เอกสาร : news309_file_8438.pdf
เอกสาร : news309_file_9034.pdf
เอกสาร : news309_file_1999.pdf
เอกสาร : news309_file_6904.pdf
เอกสาร : news309_file_420.pdf
เอกสาร : news309_file_7086.pdf
เอกสาร : news309_file_8971.pdf
ผู้เข้าชม 730 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email