www.pdmu.go.th  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คันไฟล์เอกสาร
เอกสาร : news297_file_599.pdf
เอกสาร : news297_file_7868.pdf
เอกสาร : news297_file_2673.pdf
เอกสาร : news297_file_1430.pdf
เอกสาร : news297_file_1625.pdf
เอกสาร : news297_file_9547.pdf
เอกสาร : news297_file_4292.pdf
เอกสาร : news297_file_3655.pdf
เอกสาร : news297_file_7897.pdf
เอกสาร : news297_file_792.pdf
เอกสาร : news297_file_5644.pdf
เอกสาร : news297_file_3349.pdf
เอกสาร : news297_file_8868.pdf
เอกสาร : news297_file_7130.pdf
ผู้เข้าชม 590 คน

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email