www.pdmu.go.th  
ประกาศรับสมัคร
 รายการ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
หน้า 1 / 1

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 679 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
หน้า 1 / 1

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email