www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2563/09:18:55
หน่วยงาน

โครงการ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ต่อต้านยาเสพติด ท่าสะแกเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเป็นประธาน โครงการ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ต่อต้านยาเสพติด ท่าสะแกเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก
เปิดดูจำนวน 163 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email