www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 23 สิงหาคม 2563/15:02:34
หน่วยงาน กองการศึกษา

ลานกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ทั้ง 8 หมู่บ้าน
  

เปิดดูจำนวน 190 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email