www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563/14:24:58
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

เข้าตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและหัวหน้าส่วนราชการ(สภ.ชาติตระการ) เข้าตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน)ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรเกิดความเสียหายหลายหลัง
เปิดดูจำนวน 108 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email