www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 24 พฤษภาคม 2562/14:12:08
หน่วยงาน กองสาธารณสุข

นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและพนักงานลูกจ้างกองสาธารณสุขร่วมกับทหารตำรวจลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดงและพนักงานลูกจ้างกองสาธารณสุขร่วมกับทหารตำรวจลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดร้านและทางเดินเท้าป้ายราคา จัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราการทางเทศบาลที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน พร้อมตักเตียนให้ปรับปรุงสิ่งที่ขวางทางเดินเท้าหรือป้ายราคาเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสวยงาม 

เปิดดูจำนวน 199 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email