www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 24 พฤษภาคม 2562/14:08:44
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

การประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น เทศบาลตำบลป่าแดง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่าแดง โดยมีนายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดง เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง คณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมเข้ารับฟังและเสนอโครงการต่างๆ ในที่ประชุม 

เปิดดูจำนวน 122 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email