www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม 2557/11:12:15
หน่วยงาน กองคลัง

คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงถนนศรีสงคราม
เปิดดูจำนวน 339 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email