www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 14 ตุลาคม 2557/14:18:16
หน่วยงาน กองคลัง

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านวัสดุ และการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557

เปิดดูจำนวน 364 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email