www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 407
หน้า 1 / 21 ถัดไป หน้าสุดท้าย

   
11 ธันวาคม 2562/13:54:30 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2562
อ่าน 1 ครั้ง

   
9 ธันวาคม 2562/15:06:20 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน (ป่าแดงเกมส์ ครั้งที่ 17)
อ่าน 7 ครั้ง

   
9 ธันวาคม 2562/09:58:18 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่าน 5 ครั้ง

   
4 ธันวาคม 2562/13:36:42 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี พ.ศ.2562
อ่าน 6 ครั้ง

   
4 ธันวาคม 2562/13:15:05 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 6 ครั้ง

   
2 ธันวาคม 2562/14:19:31 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
อ่าน 11 ครั้ง

   
28 พฤศจิกายน 2562/14:58:27 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
อ่าน 4 ครั้ง

   
21 พฤศจิกายน 2562/09:49:30 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่าน 13 ครั้ง

   
19 พฤศจิกายน 2562/15:38:54 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าแดง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ
อ่าน 49 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:23:46 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีคาน กาสี หมู่ที่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 8 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:21:25 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างวัดบ้านนา วัดป่า หมู่ที่ 2 บ้านนา
อ่าน 13 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:20:18 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสหกรณ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหลังบ้านนายหงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม
อ่าน 8 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:18:06 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนนครไทย ชาติตระการ ซอย 10 (ข้างบ้านนายจีรศักดิ์ เงื่อนจันทร์ทอง) หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม
อ่าน 9 ครั้ง

   
13 พฤศจิกายน 2562/09:39:27 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562)
อ่าน 44 ครั้ง

   
12 พฤศจิกายน 2562/15:18:11 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ขอประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2562
อ่าน 5 ครั้ง

   
11 พฤศจิกายน 2562/14:50:02 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านนา เมือง
อ่าน 8 ครั้ง

   
25 ตุลาคม 2562/11:35:42 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร "การแข่งขันกีฬาเปตองของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 13 ครั้ง

   
25 ตุลาคม 2562/10:50:11 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำเดือนตุลา
อ่าน 16 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2562/10:40:09 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ สายหน้าศาลปู่ทิดน้อย(เริ่มจากข้างวัดบ้านนา)-ฝายห้วยขมึง หมู่ที่ 2 บ้านนา ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 37 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2562/10:39:02 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ สายหน้าบ้าน นางรัตนา-บ้านลุงไหม หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 25 ครั้ง

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 407
หน้า 1 / 21 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email