www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 407 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
11 ธันวาคม 2562/13:54:30 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2562
อ่าน 1 ครั้ง

   
9 ธันวาคม 2562/15:06:20 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน (ป่าแดงเกมส์ ครั้งที่ 17)
อ่าน 7 ครั้ง

   
9 ธันวาคม 2562/09:58:18 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่าน 5 ครั้ง

   
4 ธันวาคม 2562/13:36:42 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี พ.ศ.2562
อ่าน 6 ครั้ง

   
4 ธันวาคม 2562/13:15:05 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 6 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 34 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
19 พฤศจิกายน 2562/15:25:03 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าแดง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
อ่าน 38 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:14:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเรียบคลองร้องหนองบัว ช่วงที่นา นายอุดม ดวงอุปะ หมู่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 218 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:02:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเชื่อมถนนหลังโรงเรียนชาติตระการวิทยา -สามแยกไปวัดบ้านนา หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 169 ครั้ง

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 376 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 308 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 428 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 249 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วยผู้ช่วยตรวจตลาดเช้า
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เรื่องที่ดินว่างเปล่า ในโครงการก่อสร้างถนน คสล.
รูปภาพ 3 ภาพ
กองการศึกษา
"การแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบลป่าแดง" ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมโครงการถนนศรีสงครามปลอดถังขยะ
รูปภาพ 10 ภาพ
กองช่าง
ซ่อมแซมถนนและเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนศรีสงครามและบ้านนาหมู่ที่ 2
รูปภาพ 9 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
รูปภาพ 10 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email