www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562/09:26:03
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วยผู้ช่วยตรวจตลาดเช้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 พ.จ.อ.ชุมพล ศรีอ๊อต
เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วยผู้ช่วยตรวจตลาดเช้า..พบผู้วางขายสินค้าในพื้นที่ห้ามขายจำนวน 3 ราย จึงได้เข้าชี้แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าใจตามระเบียบของตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดงและได้ตรวจบริเวณหน้าตลาดสดไม่พบผู้กระทำผิดรถเร่ขายสินค้าบริเวณที่จอดรถหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง 

เปิดดูจำนวน 114 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email