www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 8 สิงหาคม 2562/11:18:26
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

โครงการพัฒนาอาสาสมัครกาชาดไทย (หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ)

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายอำนวย  ม่วงทิม  นายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ กับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ในเขตอำเภอชาติตระการ โดยมีนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดโครงการฯ   

เปิดดูจำนวน 12 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email