www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2562/11:01:15
หน่วยงาน กองสาธารณสุข

ประชุมโครงการถนนศรีสงครามปลอดถังขยะ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีฯ ได้ประชุมโครงการถนนศรีสงครามปลอดถังขยะ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าแดง โดยมีทุกภาคส่วนร่วมประชุมและขอมติที่ประชุมในความเห็นชอบในโครงการดังกล่าว  

เปิดดูจำนวน 115 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email