www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 23 กรกฏาคม 2562/14:35:45
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

โครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ รวมพลังเด็กใส่ใจดูแลผู้สูงวัย

“โครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ
รวมพลังเด็กใส่ใจดูแลผู้สูงวัย”วันที่ 23 กรกฎาคม
2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชาติตระการวิทยา เวลา 08.30 น.
เปิดดูจำนวน 23 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email