www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 26 มิถุนายน 2562/14:25:21
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลป่าแดง นำโดยนายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดง พร้อมข้าราชการ/พนักง/ลูกจ้าง เดินขบวนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก จากหน้าธนาคารออมสิน - ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด 

เปิดดูจำนวน 79 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email