www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย admin
โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2562/15:51:58
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ประชุมข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เพื่อหารือการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละกอง/ฝ่าย

วันที่ 10 มิุถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง ได้ประชุมข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เพื่อหารือการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละกอง/ฝ่าย ให้ดำเนินงานเป็นไปตามระบอบแบบแผน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าแดง  

เปิดดูจำนวน 80 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email