www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2562/11:38:38
หน่วยงาน กองสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

????‍????วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอำนวย ม่วทิม นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง????????
????ได้ออกเดินประชาสัมพันธ์แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และกำหนดให้ถนนศรีสงคราม (เป็นถนนปลอดถังขยะในเขตเทศบาลตำบลป่าแดงของเรา)
????เพื่อไม่ให้เกิดขยะสัญจรมาฝากทิ้งในเขตเทศบาลฯ ทำให้จำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวันๆ ทางเทศบาลตำบลป่าแดงจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะเพิ่มจำนวนและขยะสัญจร????????
คำถาม : ไม่มีถังขยะจะทิ้งอย่างไง
คำตอบ : ทางเทศบาลตำบลป่าแดงจะเก็บเป็นช่วงเวลา เวลาจะเก็บขยะให้ประชาชนเอามาวางไว้หน้าบ้าน ตามช่วงเวลาที่กำหนด และพนักงานเก็บขยะจะไปเก็บตามช่วงเวลาที่กำหนด  

เปิดดูจำนวน 120 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email