www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
โพสต์โดย
โพสต์เมื่อ 4 สิงหาคม 2558/23:00:57
หน่วยงาน กองการศึกษา

โครงการเข้าพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลป่าแดงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา  ประจำปี 2558 ขึ้น ในระหว่างวันที่  23 - 29  กรกฎาคม  2558  โดยเริ่มพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาตั้งแต่วันที่ 23 - 28  กรกฎาคม 2558  ณ  ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง  และได้มีพิธีการถวายเทียนจำนำพรรษาให้วัดในเขตเทศบาล จำนวน  4 วัด  ได้แก่  วัดบ้านป่าแดง  วัดบ้านนา  วัดโพนไทรงาม (วัดบ้านน้อย)  และวัดบ้านนาเมือง  ในวันที่  29  กรกฎาคม  2558  

เปิดดูจำนวน 364 ครั่ง  

 

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email