www.pdmu.go.th  
แกลเลอรี่กิจกรรม
 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 122
หน้า 1 / 7 ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำนักปลัดเทศบาล
มอบใบประกาศนียบัตรใน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
กิจกรรม​เวที​ชุมชน​ STRONG : ขยายผลจิตพอเพียง​ต้านทุจริต​ (STRONG)​ สู่เครือข่าย​และชุมชน
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
อบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงได้จัดประชุมสภา สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 เมษายน 2562
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนน " 7วันอันตราย " ช่วงเทศบาล สงกรานต์
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
งานประเพณีบุญพระเวส (บุญเดือนสี่)
รูปภาพ 17 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดงได้เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย” ปี 2562 เวลา 09.00 น
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง สมัย สามัญ สมัย แรก ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนายอำนวย​ ม่วงทิมนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง​ และผู้นำชุมชน ออกพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาล จำนวน15ราย
รูปภาพ 13 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมประชาคมระดับตำบล พัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดงในกาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยน ครั้งที่
รูปภาพ 10 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ตรวจปัสสาวะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้่างของเทศบาลตำบลป่าแดงเพื่อหาสารเสพติด เพื่อมุ่งสู่องค์กรสีขาว
รูปภาพ 15 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 5 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ด้วยเทศบาลตำบลป่แดงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รูปภาพ 9 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการ "อำเภอ พบส่วนราชการ ท้องที่ท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รูปภาพ 16 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
รูปภาพ 16 ภาพ
 

 รายการ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 122
หน้า 1 / 7 ถัดไป หน้าสุดท้าย

เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email