www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 141 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
23 กุมภาพันธ์์ 2560/14:34:35 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
อ่าน 9 ครั้ง

   
21 กุมภาพันธ์์ 2560/16:14:02 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 20 ครั้ง

   
21 กุมภาพันธ์์ 2560/16:10:45 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แสดงเจตจำนงเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดินของเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 20 ครั้ง

   
14 กุมภาพันธ์์ 2560/14:04:00 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
อ่าน 15 ครั้ง

   
9 กุมภาพันธ์์ 2560/10:11:18 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของทางราชการ
อ่าน 23 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 22 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
22 กุมภาพันธ์์ 2560/10:59:10 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 โครงการ
อ่าน 28 ครั้ง

   
28 พฤศจิกายน 2559/13:51:06 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลป่าแดง บริเวณบ่อขยะหมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 87 ครั้ง

   
3 สิงหาคม 2559/14:55:34 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
อ่าน 130 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:17:14 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าตลาดสด เทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 117 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:16:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ต.ป่าแดง
อ่าน 106 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 226 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 102 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

กองสาธารณสุข
โครงการตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2560
รูปภาพ 20 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์เทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2560
รูปภาพ 20 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
รูปภาพ 7 ภาพ
กองการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
รูปภาพ 13 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมประจำเดือน พ.ย.59
รูปภาพ 28 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีไว้อาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รูปภาพ 79 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email