www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 238 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
8 มีนาคม 2561/11:19:41 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่าน 28 ครั้ง

   
7 มีนาคม 2561/14:13:18 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์รายงการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม และเดือน กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน 23 ครั้ง

   
6 มีนาคม 2561/15:57:23 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอก ITA
อ่าน 17 ครั้ง

   
20 กุมภาพันธ์์ 2561/11:00:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู
อ่าน 29 ครั้ง

   
16 กุมภาพันธ์์ 2561/10:58:05 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การจัดคอนเสิร์ต ช่อง 3 Power Team จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 24 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 30 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 42 ครั้ง

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 226 ครั้ง

   
30 พฤศจิกายน 2560/11:13:17 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รับฟังคำวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (Tems of Reference TOR)
อ่าน 94 ครั้ง

   
29 กันยายน 2560/17:05:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 92 ครั้ง

   
26 มิถุนายน 2560/09:22:26 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ถนนสายทางไปห้วยท้องฟาน หมู่ 4 บ้านไทรงาม
อ่าน 270 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 477 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 140 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

กองสาธารณสุข
โครงการลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รูปภาพ 9 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ปีงบประมาณ 2561
รูปภาพ 6 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2561
รูปภาพ 7 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2560
รูปภาพ 7 ภาพ
กองการศึกษา
งานวันเด็ก ประจำปี 2561 วัน เสาร์ ที่ 13 มกราาคม พ.ศ.2561
รูปภาพ 23 ภาพ
กองการศึกษา
จับของขวัญวันปีใหม่ของเด็กอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560
รูปภาพ 8 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email