www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 228 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
27 พฤศจิกายน 2560/14:39:53 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธุ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 49 ครั้ง

   
15 พฤศจิกายน 2560/12:57:02 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน และเดือน ตุลาคม 2560
อ่าน 17 ครั้ง

   
1 พฤศจิกายน 2560/16:00:40 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561
อ่าน 20 ครั้ง

   
24 ตุลาคม 2560/09:24:52 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
เชิญร่วมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่ตากปฏิกูล (Sand drying Bed) ในพื้นที่ : เทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 26 ครั้ง

   
24 ตุลาคม 2560/09:21:43 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
เชิญร่วมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล - ชีวภาพ
อ่าน 31 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 29 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 67 ครั้ง

   
30 พฤศจิกายน 2560/11:13:17 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รับฟังคำวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (Tems of Reference TOR)
อ่าน 39 ครั้ง

   
29 กันยายน 2560/17:05:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 45 ครั้ง

   
26 มิถุนายน 2560/09:22:26 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ถนนสายทางไปห้วยท้องฟาน หมู่ 4 บ้านไทรงาม
อ่าน 219 ครั้ง

   
26 มิถุนายน 2560/08:54:23 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านไทรงาม (ช่วงบ้านนายสาคอย ภูสิตตา)
อ่าน 158 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 409 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 133 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560
รูปภาพ 27 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมหารือการจัดการขยะมูลฝอยและเตาเผาขยะ เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการกรีนออฟฟิศ (Green Office) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2560
รูปภาพ 9 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการผู้สูงอายุยิ้มได้ ประจำปี 2560
รูปภาพ 13 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมนำเสนอแผนการดูแลด้านสาธารณสุขระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2560
รูปภาพ 10 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email