www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 223 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
10 ตุลาคม 2560/12:51:22 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่าน 11 ครั้ง

   
4 ตุลาคม 2560/16:03:04 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดง
อ่าน 4 ครั้ง

   
4 ตุลาคม 2560/16:02:23 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดง
อ่าน 4 ครั้ง

   
4 ตุลาคม 2560/16:01:07 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 3 ครั้ง

   
4 ตุลาคม 2560/15:58:47 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 3 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 27 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
29 กันยายน 2560/17:05:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 13 ครั้ง

   
26 มิถุนายน 2560/09:22:26 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ถนนสายทางไปห้วยท้องฟาน หมู่ 4 บ้านไทรงาม
อ่าน 124 ครั้ง

   
26 มิถุนายน 2560/08:54:23 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านไทรงาม (ช่วงบ้านนายสาคอย ภูสิตตา)
อ่าน 132 ครั้ง

   
25 พฤษภาคม 2560/15:47:36 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ
อ่าน 127 ครั้ง

   
19 พฤษภาคม 2560/11:55:09 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ราคากลาง 2 โครงการ
อ่าน 144 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 376 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 131 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

กองสาธารณสุข
ประชุมหารือการจัดการขยะมูลฝอยและเตาเผาขยะ เทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 8 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการกรีนออฟฟิศ (Green Office) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง ประจำปี 2560
รูปภาพ 9 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการผู้สูงอายุยิ้มได้ ประจำปี 2560
รูปภาพ 13 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมนำเสนอแผนการดูแลด้านสาธารณสุขระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2560
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากต้นกล้วยและสับปะรด
รูปภาพ 12 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
สนับสนุนวิทยากรการซักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและแผนการอพยพหนีไฟ
รูปภาพ 12 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email