www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 132 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
20 มกราคม 2560/14:21:41 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่าน 2 ครั้ง

   
20 มกราคม 2560/13:44:47 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 โดยตรง
อ่าน 2 ครั้ง

   
20 มกราคม 2560/13:37:13 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ
อ่าน 2 ครั้ง

   
18 มกราคม 2560/12:58:15 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอำเภอชาติตระการทุกท่านและใกล้เคียงร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
อ่าน 2 ครั้ง

   
17 มกราคม 2560/10:31:49 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
อ่าน 13 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 21 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
28 พฤศจิกายน 2559/13:51:06 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลป่าแดง บริเวณบ่อขยะหมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 63 ครั้ง

   
3 สิงหาคม 2559/14:55:34 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
อ่าน 110 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:17:14 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าตลาดสด เทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 104 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:16:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ต.ป่าแดง
อ่าน 87 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:14:58 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 82 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 201 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 100 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
รูปภาพ 7 ภาพ
กองการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
รูปภาพ 13 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมประจำเดือน พ.ย.59
รูปภาพ 28 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
พิธีไว้อาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รูปภาพ 79 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมพิจารณาแผน ๔ ปี
รูปภาพ 18 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
รับมอบโล่เกียรติยศจากผุ้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รูปภาพ 7 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email