www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 155 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
27 เมษายน 2560/10:44:54 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ประจำปี 2560
อ่าน 12 ครั้ง

   
27 เมษายน 2560/10:08:39 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิด (CCTV)
อ่าน 4 ครั้ง

   
25 เมษายน 2560/15:51:20 โดย admin
หน่วยงาน กองช่าง
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
อ่าน 4 ครั้ง

   
7 เมษายน 2560/14:38:52 โดย admin
หน่วยงาน กองสาธารณสุข
ใบสมัครนักเรียน (อนุบาล 1-2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 18 ครั้ง

   
7 เมษายน 2560/14:33:30 โดย admin
หน่วยงาน กองการศึกษา
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดงประจำปีการศึกษา 2560
อ่าน 17 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 22 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
22 กุมภาพันธ์์ 2560/10:59:10 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 โครงการ
อ่าน 122 ครั้ง

   
28 พฤศจิกายน 2559/13:51:06 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลป่าแดง บริเวณบ่อขยะหมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 129 ครั้ง

   
3 สิงหาคม 2559/14:55:34 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
อ่าน 169 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:17:14 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าตลาดสด เทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 146 ครั้ง

   
7 มิถุนายน 2559/09:16:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ต.ป่าแดง
อ่าน 159 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 2 รายการ จากทั้งหมด 2 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
7 มีนาคม 2560/09:47:59 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
hi
อ่าน 29 ครั้ง

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 280 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 118 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

กองช่าง
ถนนหลังสนง.เทศบาลฯ
รูปภาพ 2 ภาพ
กองช่าง
ถนนหลังวัดโพนไทรงาม
รูปภาพ 1 ภาพ
กองช่าง
ถนนสายหลังโรงเรียนฯ-ถนนข้างวัดบ้านนา
รูปภาพ 1 ภาพ
กองช่าง
ถนนสายผ่านสำนักสงฆ์ธรรมวิมุตติ
รูปภาพ 1 ภาพ
กองช่าง
ถนนสายป่าสวนยาง หมู่ที่ 2
รูปภาพ 2 ภาพ
กองช่าง
ถนนเลียบร้องหนองบัว
รูปภาพ 2 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email