www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 258 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
22 พฤษภาคม 2561/16:25:22 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
อ่าน 11 ครั้ง

   
22 พฤษภาคม 2561/09:53:34 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 61
อ่าน 6 ครั้ง

   
22 พฤษภาคม 2561/09:44:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
อ่าน 10 ครั้ง

   
10 พฤษภาคม 2561/14:27:14 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
อ่าน 10 ครั้ง

   
10 พฤษภาคม 2561/14:24:32 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561
อ่าน 11 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 31 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 46 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 32 ครั้ง

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 34 ครั้ง

   
30 พฤศจิกายน 2560/11:13:17 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
รับฟังคำวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (Tems of Reference TOR)
อ่าน 30 ครั้ง

   
29 กันยายน 2560/17:05:48 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
อ่าน 31 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 25 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 159 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
โครงการฝึกอบรมการประกอบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เบื้องต้น (ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ) ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 15 ภาพ
กองสาธารณสุข
เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ"เห็ด" เห็ดพิษและเห็ดกินได้
รูปภาพ 1 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
บุญเลี้ยงบ้าน (เลี้ยงปู่) หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านร่มเย็น เป็นการแสดงความรัก ความกตัญญู และความผูกพันของชาวบ้านต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ซึ่งนำมาสู่ความมั่นคงของชุมชน และความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
รูปภาพ 15 ภาพ
กองสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบลป่าแดง ปี 2561 ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า และตะกร้าเพื่อลดโลกร้อน ด้วยการ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกกันเถอะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดง วันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินสาขาชาติตระการจนถึงตลาดสดเทศบาลตำบลป่าแดง
รูปภาพ 19 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง โดยนายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาลฯ ได้กล่าวเปิดวาระการประชุม
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 ทางเทศบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนโดยมีนางภิภัทรภรณ์ แสนแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานส่วนราชการได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
รูปภาพ 8 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email