www.pdmu.go.th  
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
แสดง ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 399 รายการ
เข้าชม ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:23:46 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีคาน กาสี หมู่ที่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 0 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:21:25 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างวัดบ้านนา วัดป่า หมู่ที่ 2 บ้านนา
อ่าน 0 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:20:18 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสหกรณ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมหลังบ้านนายหงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านศรีสงคราม
อ่าน 0 ครั้ง

   
18 พฤศจิกายน 2562/10:18:06 โดย admin
หน่วยงาน กองคลัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนนครไทย ชาติตระการ ซอย 10 (ข้างบ้านนายจีรศักดิ์ เงื่อนจันทร์ทอง) หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม
อ่าน 0 ครั้ง

   
13 พฤศจิกายน 2562/13:32:37 โดย admin
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่าน 2 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด 5 รายการ จากทั้งหมด 33 รายการ
เข้าชม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:14:24 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเรียบคลองร้องหนองบัว ช่วงที่นา นายอุดม ดวงอุปะ หมู่ 6 บ้านร่มเย็น
อ่าน 206 ครั้ง

   
11 กุมภาพันธ์์ 2562/15:02:41 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเชื่อมถนนหลังโรงเรียนชาติตระการวิทยา -สามแยกไปวัดบ้านนา หมู่ 3 บ้านธนูทอง
อ่าน 160 ครั้ง

   
29 มีนาคม 2561/10:20:01 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)(e-Bidding)
อ่าน 363 ครั้ง

   
26 กุมภาพันธ์์ 2561/12:40:32 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่าน 298 ครั้ง

   
7 ธันวาคม 2560/15:43:47 โดย กองคลัง
หน่วยงาน กองคลัง
โครกงารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง (e-Bidding)
อ่าน 375 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร
แสดง ประกาศรับสมัคร ล่าสุด 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ
เข้าชม ประกาศรับสมัคร ทั้งหมด คลิกที่นี่

   
16 ตุลาคม 2558/09:39:38 โดย สำนักปลัด
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี 2558
อ่าน 419 ครั้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ แสดงแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ล่าสุด 6 รายการ จากทั้งหมด 249 รายการ
เข้าชมแกลเลอรี่ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วยผู้ช่วยตรวจตลาดเช้า
รูปภาพ 8 ภาพ
สำนักปลัดเทศบาล
เรื่องที่ดินว่างเปล่า ในโครงการก่อสร้างถนน คสล.
รูปภาพ 3 ภาพ
กองการศึกษา
"การแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบลป่าแดง" ประจำปี 2562
รูปภาพ 10 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชุมโครงการถนนศรีสงครามปลอดถังขยะ
รูปภาพ 10 ภาพ
กองช่าง
ซ่อมแซมถนนและเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนศรีสงครามและบ้านนาหมู่ที่ 2
รูปภาพ 9 ภาพ
กองสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
รูปภาพ 10 ภาพ

ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลป่าแดง
เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร 055-381648 ต่อ 100-115 โทรสาร 055-381315

http://www.pdmu.go.th

พนักงาน | Email